/* google analytics */

Enam perkara yang di rahasiakan Allah

| Sabtu, 08 Februari 2014
Umar ra. berkata:
 1. Allah menyembunyakan keridhaan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya
 2. Allah menyembunyikan murka-Nya dalam kemaksiatan seorang hamba-Nya
 3. Allah menyembunyikan Lailatul Qadardalam bulan Ramadhan
 4. Allah menyembunyikan para wali di antara manusia
 5. Allah menyembunyikan kematian dalam umur
 6. Allah menyembunyikan ‘ash-shalatul wustha’ (shalat yang paling utama) dalam shalat 5 waktu
Allah menyembunyikan enam hal tersebut dalam enam hal yang lain, maksudnya adalah...
 1. Agar manusia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya, sehingga tidak sepantasnya bagi siapa pun untuk meremehkan ketaatan meskipun sangat kecil, sebab boleh jadi disitulah ada ridha Allah
 2. Agar manusia mau menjahui segala bentuk kemaksiatan dan takut terjerumus kedalamnya, sehingga tidak sepantasnya bagi siapa pun untuk meremehkan kemaksiatan meskipun sangat kecil, sebab boleh jadi disitulah ada murka Allah
 3. Agar ada keungguhan dalam ‘menghidupkan’ seluruh hari pada bulan Ramadhan,sebab sebagaimana disebutkan dalam hadits, pahala ibadah sunnah pada bulan Ramadhan sama dengan ibadah wajib pada bulan selainnya,dan akan bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar, sebab nilainya  lebih dari 1000 bulan (83 tahun 4 bulan)
 4. Agar manusia mau menghormati setiap orang dan tidak meremehkannya, sebab seseorang meremehkan orang lain, boleh jadi yang diremehkan itu adalah wali Allah
 5. Agar manusia selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kematiannya
 6. Agar setiap muslim menjaga betul-betul shalat wajibnya

0 komentar:

Posting Komentar

Next Prev
▲Top▲